Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
08.12.2017
Нов електронен адрес за кореспонденция [ още ... ]

 

   

Главен счетоводител

Служител:

Етаж: 3 Стая: № 203

Tелефон: 05551 / 73 73

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за извършените разходи. Осъществява осчетоводяването на всички приходи и разходи извършени в процеса на дейността на съда. Класифицира и съхранява всички документи свързани с това. Извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнаграйденията на съдиите и служителите, вещите лица, съдебните заседатели и свидетелите.

 

 
ДЕЛОВОДСТВА
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2017 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас