СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 1.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

ЧНД

317/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

2

11:30

ЧНД

318/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 4.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

507/2016

ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ

2

10:00

АНД

3/2017

ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 7.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

АНД

306/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

2

11:00

НОХД

273/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

3

Гражданско дело

636/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

4

14:00

Гражданско дело

557/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 8.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

Гражданско дело

507/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

2

11:00

АНД

307/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 11.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

13:30

ЧНД

318/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 13.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:45

Гражданско дело

513/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

2

10:00

НОХД

168/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

3

11:15

Гражданско дело

518/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

4

11:30

АНД

313/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

5

11:45

АНД

310/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 14.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

АНД

296/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

2

Гражданско дело

424/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

3

11:00

Гражданско дело

281/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

4

14:00

АНД

308/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 15.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:45

АНД

311/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

2

11:00

Гражданско дело

72/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

3

11:20

Гражданско дело

677/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 18.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

404/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 19.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

426/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

2

10:30

АНД

319/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

3

10:45

Гражданско дело

559/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 21.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

ЧНД

302/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

2

11:00

АНД

274/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

3

11:10

Гражданско дело

545/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

4

13:30

ЧГД

253/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ

5

13:45

Гражданско дело

682/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия, Гражданска (административни дела) колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 22.12.2017

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

Гражданско дело

608/2017

ТОДОР Д. МИТЕВ