СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 3.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

Гражданско дело

686/2017

ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 8.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

Гражданско дело

557/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 9.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

НОХД

290/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

2

10:30

Гражданско дело

694/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

3

10:45

Гражданско дело

513/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

4

11:00

НОХД

5/2018

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 10.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

НОХД

321/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 12.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

11:20

Гражданско дело

677/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 16.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

404/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

2

10:45

Гражданско дело

629/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 22.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

507/2016

ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ

2

10:00

АНД

3/2017

ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 24.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

НОХД

336/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 31.1.2018

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

256/2017

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА

2

11:00

ЧНД

11/2018

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА