-
,
1.10.2019. 31.10.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 19/2019 ...,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
:
.
30.10.2019.
2 No 177/2019 ... :
.
24.10.2019.
3 No 204/2019 ... :
.
1.10.2019.
30.10.2019.
4 No 223/2019 ; .. :
.
7.10.2019.
5 No 232/2019 ... :
.
17.10.2019.
6 No 238/2019 ... :
.
7.10.2019.
29.10.2019.
7 No 276/2019 ... " " :
.
2.10.2019.
8 No 396/2019 ... :
.
9.10.2019.
9 No 449/2019 ; ... :
.
9.10.2019.
9.10.2019.
10 No 455/2019 ; ... :
.
7.10.2019.
7.10.2019.
11 No 469/2019 - , ; . ... ...,
" " - .
:
.
15.10.2019.
23.10.2019.
12 No 473/2019 ; ... :
.
10.10.2019.
13 No 524/2019 ... . :
.
8.10.2019.
23.10.2019.
14 No 525/2019 ... . :
.
8.10.2019.
23.10.2019.
15 No 588/2019 ; , , . . " " - ... :
.
15.10.2019.
16 No 600/2019 ; , , . . " " -   :
. -
2.10.2019.
17 No 609/2019 ; , , . . " " -   :
.
7.10.2019.
24.10.2019.
18 No 610/2019 ; , , . . " " -   :
. -
2.10.2019.
25.10.2019.