СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 5.7.2018

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

1

73/2018

9:30

21

         

   

2

39/2018

11:00

22

         

   

3

98/2018

14:00

23

         

   

4

         

   

24

         

   

5

         

   

25

         

   

6

         

   

26

         

   

7

         

   

27

         

   

8

         

   

28

         

   

9

         

   

29

         

   

10

         

   

30

         

   

11

         

   

31

         

   

12

         

   

32

         

   

13

         

   

33

         

   

14

         

   

34

         

   

15

         

   

35

         

   

16

         

   

36

         

   

17

         

   

37

         

   

18

         

   

38

         

   

19

         

   

39

         

   

20

         

   

40

         

   


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 6.7.2018

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

1

288/2018

9:15

21

         

   

2

706/2017

10:00

22

         

   

3

710/2017

11:00

23

         

   

4

711/2017

13:30

24

         

   

5

53/2018

25

         

   

6

         

   

26

         

   

7

         

   

27

         

   

8

         

   

28

         

   

9

         

   

29

         

   

10

         

   

30

         

   

11

         

   

31

         

   

12

         

   

32

         

   

13

         

   

33

         

   

14

         

   

34

         

   

15

         

   

35

         

   

16

         

   

36

         

   

17

         

   

37

         

   

18

         

   

38

         

   

19

         

   

39

         

   

20

         

   

40

         

   


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 10.7.2018

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

1

328/2018

9:45

21

         

   

2

143/2018

10:00

22

         

   

3

20/2018

10:15

23

         

   

4

117/2018

10:30

24

         

   

5

104/2018

10:45

25

         

   

6

112/2018

11:00

26

         

   

7

         

   

27

         

   

8

         

   

28

         

   

9

         

   

29

         

   

10

         

   

30

         

   

11

         

   

31

         

   

12

         

   

32

         

   

13

         

   

33

         

   

14

         

   

34

         

   

15

         

   

35

         

   

16

         

   

36

         

   

17

         

   

37

         

   

18

         

   

38

         

   

19

         

   

39

         

   

20

         

   

40

         

   


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 17.7.2018

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

1

248/2018

10:00

21

         

   

2

104/2018

10:20

22

         

   

3

210/2018

10:40

23

         

   

4

         

   

24

         

   

5

         

   

25

         

   

6

         

   

26

         

   

7

         

   

27

         

   

8

         

   

28

         

   

9

         

   

29

         

   

10

         

   

30

         

   

11

         

   

31

         

   

12

         

   

32

         

   

13

         

   

33

         

   

14

         

   

34

         

   

15

         

   

35

         

   

16

         

   

36

         

   

17

         

   

37

         

   

18

         

   

38

         

   

19

         

   

39

         

   

20

         

   

40

         

   


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 30.7.2018

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

1

349/2018

13:30

21

         

   

2

105/2018

14:00

22

         

   

3

         

   

23

         

   

4

         

   

24

         

   

5

         

   

25

         

   

6

         

   

26

         

   

7

         

   

27

         

   

8

         

   

28

         

   

9

         

   

29

         

   

10

         

   

30

         

   

11

         

   

31

         

   

12

         

   

32

         

   

13

         

   

33

         

   

14

         

   

34

         

   

15

         

   

35

         

   

16

         

   

36

         

   

17

         

   

37

         

   

18

         

   

38

         

   

19

         

   

39

         

   

20

         

   

40

         

   


СПИСЪК

на делата на

Брачна колегия, Гражданска колегия, Наказателна колегия

Районен съд - Средец

които ще се разглеждат на 31.7.2018

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

1

274/2018

10:00

21

         

   

2

105/2018

10:30

22

         

   

3

302/2018

11:00

23

         

   

4

         

   

24

         

   

5

         

   

25

         

   

6

         

   

26

         

   

7

         

   

27

         

   

8

         

   

28

         

   

9

         

   

29

         

   

10

         

   

30

         

   

11

         

   

31

         

   

12

         

   

32

         

   

13

         

   

33

         

   

14

         

   

34

         

   

15

         

   

35

         

   

16

         

   

36

         

   

17

         

   

37

         

   

18

         

   

38

         

   

19

         

   

39

         

   

20

         

   

40