П Р О Т О К О Л

 

град Средец, 22.06.2010 година

 

 

РАЙОНЕН СЪД -  гр.СРЕДЕЦ, граждански  състав, в публично съдебно заседание на двадесет и втори юни, две хиляди и десета година, в състав

 

                                                        Съдия: КРАСИМИРА ДОНЕВА

 

 При участието на секретар: К.Л.

и прокурора:

сложи за разглеждане Гражданско дело № 43 по описа за 2008 год.

докладвано от съдия ДОНЕВА

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

Ищецът С.С., редовно призован, се явява лично и с адв.Г., редовно упълномощена.

Ищцата  Р.С., редовно призована, се явява лично.

Ответникът Ж.С., редовно призована, се явява лично и с адв.К., редовно упълномощена.

Вещите лица се явяват.

Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

                                 Съдът счита, че липсват процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

                                   Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на заключението от 11.06.2010 год.  по назначената комбинирана тройна съдебна експертиза.

 

Сне се самоличността на вещите лица С.Г. и А.Б., както следва:

С.Д.Г. – 45 год., неосъждана.

А.И.Б. - 44  год., неосъждана.

Вещото лице Р.В. ДИЧЕВА  е със снета по делото самоличност.

           Вещите лица се предупредиха за отговорността по чл.291 от НК, обещаха  да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

В.л.С.Г.: Поддържам заключението, което сме представили.

В.л.Г. на въпроси на адв.Г.: Изчислението е направено на базата на това, което ми е предало вещото лице д-р В., а именно  от здравната книжка на ищцата по месеци закупени лекарства, както и за тези, които не са от здравна каса. Всички тези лекарства са изчислени по месеци за периода от м.февруари 2008г. Общата сумата за периода  е 774.92 лв. за лекарства по здравната каса, които са изписани по рецептурната книжка. Отделно има лекарства, които ищцата е закупувала по заплащане – 867.36 лв.  Абсолютно всички суми са сумирани и са разделени на периоди по месеци. Разходите за домакинството са начислени  на база четири  лица в домакинството. Тъй като са две лице, съм взела стойностите за едно лице умножено по стойностите за две лица.

Адв.К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв.Г.: Предоставям на съда по приемането на  заключението.

Адв.К.: Да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението от 11.06.2010 год.  по назначената тройна  комбинирана съдебна експертиза.

На вещите лица ДА СЕ ИЗПЛАТИ  сумата от 300 лв., от внесения депозит.

ОСЪЖДА ищците да довнесат по набирателната сметка на Районен съд – гр.Средец още 260 лв., за възнаграждение на вещите лица, в едноседмичен срок от днес.

Адв.Г.:  От името на моите доверители заявявам, че  с оглед настъпилата смърт на първата ищца по делото, желая да направя отказ от исковата претенция  и производството по делото да бъде прекратено.

Ищцата Р.С.: Отказвам се от иска и желая производството по делото да бъде прекратено.

Съдът предоставя възможност на ответната страна за становище по въпроса за присъждане на разноски на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК.

Адв.К.: При положение, че е налице отказ от иска считам, че не е необходимо становище от другата страна.

 

Съдът по направения от ищците отказ от иска

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА  на основание чл.233 от ГПК производството по Гр.№ 43/2008 година по описа на Районен съд  – гр.Средец.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд – гр.Бургас, в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът изготвен в с.з., което приключи в 11.50 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: