Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
01.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 178/2018 г. на ДСИ при РС Средец [ още ... ]

 

   

ИСТОРИЯ

    Правораздаването в Средец започва в далечната 1901 година, със създаването на Карабунарски мирови съд (дн. гр. Средец). През 1934 година, поради промяна на името на селото, се нарича Средецки мирови съд. От 1944 година до 1950 година е Околийски съд – с. Средец. След това от 1950 година до 1952 година, отново поради промяна на името на населеното място е Околийски съд – с. Грудово, а от 1952 година до 1960 година е Народен съд – с. Грудово. През 1960 година село Грудово е обявено за град и до 1971 година е Народен съд – град Грудово. От 1971 до 1976 година вече е Районен съд. През 1976 година районния съд е закрит. Административният район се обслужва от съда в гр. Бургас.

    Като съдебна институция след демократичните промени Районен съд – гр. Средец функционира от месец юли 1994 година, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет – протокол № 34 от 01.12.1993 година. Със създаването на съда са назначени един съдия, той и председател и пет съдебни служители.

    Към настоящия момент в съда работят 2 магистрати, 1 държавен съдебен изпълнител и 1 съдия по вписванията. Съдебната администрация включва длъжностите: административен секретар; главен счетоводител; компютърни оператори, изпълняващи деловодни функции, единият от които изпълняващ длъжността „Архивар”; съдебни секретари, те и служители в „Бюро съдимост”; секретар съдебно-изпълнителна служба и призовкар.

 

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
Приемен ден на Председателя на РС Средец
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас