Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
01.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 178/2018 г. на ДСИ при РС Средец [ още ... ]

 

   

Приемен ден на Председателя на РС Средец

Приемният ден на Председателя на Районен съд - Средец е понеделник от 9.00 часа до 14.00 часа, след предварителна заявка на телефон 05551 7373 - Административен секретар.

Желаещите да се включат в приемния ден на Председателя, следва да имат предвид разпоредбите на Закона за съдебната власт, съгласно които съдиите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становища по дела, които не са им възложени. Целта на срещите не е да се коментират въпроси, свързани с решаването на делата по същество, което би било в нарушение както на ЗСВ, така и на кодекса за етично поведение на българските магистрати. Срещите задължително се провеждат в присъствието на служител, определен от Председателя.

Не се осъществява прием на лица, които са страни по висящи дела в Районен съд - Средец, разглеждани от състав, включващ Председателя на съда.

 
ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
Приемен ден на Председателя на РС Средец
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас